تهیه دعوتنامه و ویزای روسیه

بازرگانی جزیره سبز  در راستای برنامه مدون خود برای  تجار و بازرگانان  در راستای تسهیل سفرشان به کشور روسیه آمادگی خود را جهت اخذ دعوت نامه نمایشگاهی و تجاری و همچنین اخذ تمامی ویزا ها اعلام می دارد.

مدارک مورد نیاز برای ویزای چین

1-گذرنامه با اعتبار 6 ماه و حداقل سه صفحه خالی 

2-پر کردن فرم های مورد نیاز 

3-دو قطعه عکس رنگی در اندازه    40mm*60mm

4-برای ویزای تجاری اصل دعوت نامه که توسط یک واحد مجاز صادر شده باشد.

در جدول زیر انواع ویزا هایی که ما اخذ می کنیم با قیمت مناسب ذکر شده است .


نوع ویزا

مدت تحویل ویزا

قیمت به دلار

توریستی(عادی)

10 روز کاری

  130 $