حمل دریایی و هوایی ازویتنام

شرکت گرین آیلند کلیه ی خدمات حمل ونقل را که در چین انجام می دهد در ویتنام با همان کیفیت و تجربه انجام می دهد. از خریدن کالا  یا محصول کشاورزی مد نظرتان گرفته تا بسته بندی و نگهداری آنها در انبارهای شرکت و انجام مراقبت های لازم در مورد کالا و محصول شما و حمل دریای و هوایی آنها به ایران یا هر نقطه ی دیگر از دنیا.