واردات از ویتنام

شرکت گرین آیلند کلیه خدمات بازرگانی را که در چین انجام می دهد درکشور ویتنام با همان کیفیت و تجربه  به انجام می رساند.

از تهیه و خرید کالا،دریافت پروفورما،انجام مراحل ثبت سفارش،مشاوره وراهنمایی،استعلام قیمت،عقد هرگونه قرارداد تجاری،و به طور کلی امور وارداتی کالا به ایران را از کشور مربوطه از ابتدا تا پایان در کنار شما خواهد بود.