مترجم ویتنام

برای رفاه حال تجار و بازرگانانی و گردشگرانی که به کشور ویتنام می آیند ،مترجم و راهنمای محلی  زبده و مسلط به زبان های فارسی، انگلیسی،و ویتنامی را در اختیار آنها قرار می دهیم تا با خیالی آسوده به انجام امور تجاری و بازدید خود بپردازند.