تهیه دعوت نامه و ویزای ویتنام

بازرگانی گرین آیلند آمادگی گرفتن ویزا توریستی و تجاری به همراه دعوت نامه  معتبر را دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.