مترجم و راهنمای محلی

برای رفاه حال تجار و بازرگانانی که به کشور چین می آیند و قصد دارند که بصورت مستقل به انجام کارهای تجاری خود بپردازند و البته چندان بازبان چینی  و بطور کلی چین آشنانیستند،مترجم و راهنمای محلی  زبده و مسلط به زبان های فارسی، انگلیسی،چینی و متخصص در امور تجاری  را در اختیار آنها قرار می دهیم تا با خیالی آسوده به انجام امور تجاری خود بپردازند.