LCL(کمتر از یک کانتینر)

 

(LESS THAN A CONTAINER LOAD) - کمتر از یک کانتینر LCL

به حالتی گفته می‌شود که بارچینی، یا به‌اصطلاح،پرسازی کانتینر، توسط حمل‌کننده انجام می‌گیرد. صرف‌نظر از این‌که مقدار کالا، کم‌تر،یا برابر ظرفیت یک کانتینر بوده باشد، یا این‌که در کانتینر، کالای دیگری، به‌طورمشترک، بارگیری شده باشد .

حتی درصورتی‌که حمل‌کننده، قیمت یک کانتینر را، به‌حساب مشتری بگذارد، ولی خود، آن را بارچینی و بارگیری کرده باشد، بازهم،گویی LCL تلقی می‌گردد. همین امر است که اغلب، سبب سردرگمی، نسبت به این اصطلاح یا عبارت، می‌شود .

موضوع، از نظر حمل‌کننده، از آن جهت دارای اهمیت و تفاوت است که، مسولیت او، نسبت به LCL ، به‌مراتب بیش‌تر است، زیرا به‌علت تقبل مسولیت بارگیری کالا درکانتینر، به‌هنگام تحویل آن نیز، مسئول خسارت احتمالی، خواهد بود .