قیمت حمل کانتینر از چین


از زمان پیدایش کانتینر و حمل و نقل کانتینری  تحول زیادی در امور حمل ونقل بوجود آمده که مزایای چندی نیز در بر داشته از آن جمله می توان به:

1-  کاهش خسارت ناشي از شکستگي،خراب شدن

2-   کاهش هزينه هاي بسته بندي تخليه و بارگيري کالاي مورد بيمه

3-   حمل يکجاي مورد بيمه در کانتينر با توجه به ظرفيت آن

4-   حمل با کانتينر امکان تحويل کالا را از محل توليد به مصرف ممکن ميسازد

5-   حمل با کانتينر سرعت کار بار گيري و تخليه را افزايش مي دهد .

6-  مزاياي يکپارچه سازي کالا در حمل با کانتينر

7-   حذف جابجايي سنتي کالا از سيستم حمل و نقل

  8-  حداکثر بهره گيري از فضاي مفيد وسايل حمل

9-   تسهيل در آماده سازي کشتي براي عمليات بارگيري و تخليه

  10-  ممانعت از بارگيري اضافي در وسيله حمل

  11-  ايجاد ايمني و تعادل بهتر و سريعتر در کشتي

 12-  کاهش مبادله اسناد مربوط به کالا که باعث وقفه و معطلي در عمليات بارگيري و تخليه مي گردد.بازرگانی گرین آیلند با ارائه قیمت مناسب و رقابتی برای حمل انواع کانتینر از کلیه بنادر چین به مقصد بنادر خلیج فارس ایران  روند حمل و نقل کانتینری  را برای وارد کننده گان و تجار ایرانی تسهیل نموده است.

برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.