انتقال انواع ارز


بازرگانی گرین آیلند در راستای برنامه کاری خود در جهت تسهیل فرایند واردات به کشور ایران امور مربوط به  انتقال ارز  تجار ایرانی را به چین فراهم می کند.شما می توانید پول خود را به ریال در ایران به نمایندگی ما تحویل دهید و در چین در کوتاهترین زمان ممکن و مناسب ترین نرخ روز به یوآن و یا دلار تحویل بگیرید.

یکی از مزایایی که انتقال ارز توسط گرین آیلند دارد مربوط به تجاری می شود که در برنامه مدون گرین آیلند یا در قسمتی از آن شرکت کرده اند،در واقع آنها نیاز نیست برای انتقال پولشان به چین برای پرداخت به فروشنده و یا کشتیرانی از مراجع دیگر کمک بگیرند.

مجموعه گرین آیلند تمامی سعی خود را مبنی بر انجام به موقع و امن کارهای  بازرگانی و خرید تجار و بازرگانان ایرانی  به کار می برد.