بلشویک و منشویک 1395/11/04
Visitors: 504

بلشویک و منشویک(اکثریت و اقلیت)جناح هایی از جنبش انقلابی روسیه بودند که در سال 1903 بدنبال اختلاف نظر لنین و یولیوس مارتف که هر دو عضو حزب سوسیال دموکراتیک کارگران روسیه R .S .D .P  بودند که بر اساس برداشت ها و قرائت های متفاوت از مارکسیسم و مشاجرات ایدئولوژیک با یکدیگر مرزبندی کردند.این اختلافات سال ها قبل از انقلاب کبیر بر سر یک تفاوت تاکتیک ملی مهم و سرنوشت ساز بوجود آمد.تئوریسین های هر دو جناح اکثریت و اقلیت معتقد بودند که روسیه و زیر ساخت ها آن به آن حد از توسعه صنعتی نرسیده تا انقلاب کارگری که برای آن مبارزه می کنند در آنجا تحقق پیدا کند و هر دو جناح بر این باور بودند که مبارزه برای سرنگونی رژیم تزاری در شرایط کنونی منجر به یک انقلاب بورژوازی خواهد شد.ولی مسئله از آنجا آغاز شد که چه رویکردی باید در قبال یک انقلاب بورژوازی داشت؟

اکثریت طرفدار نظر لنین بودند که به بلشویک موسوم شدند و اصطلاح مارکسیسم-لنینیسم از اینجا باب شد.اقلیتی که طرفدار یولیوس مارتف بودند،به منشوریک معروف شدند.

بلشویک ها(به روسی: большевики )  : معتقد بودند که طبقه کارگر باید رهبری انقلاب را به دست گرفته و در اتحاد با دهقانان،دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان را بر پا نماید و می گفتندکه حزب باید بدون هیچ سازش،مخالفت و برخورد شدید انقلابی با نیرو های بورژوایی و لیبرال ها داشته باشد.

منشویک ها(به روسی меньшевик ) : هم که مارکسیست هستند بر این باور بودند که در یک انقلاب بورژوایی در روسیه آنها همه می توانند بصورت تاکتیکی در حکومت شرکت کنند تا به تدریج شرایط عینی برای به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا فراهم شود.

اختلاف دو جناح در آستانه انقلاب اکتبر 1917 به اوج رسید و منشوریک ها با دولت موقت کرونسکی که مخالف صلح بود همراهی کردند و حال آنکه بلشویک ها بدنبال سرنگونی آن بودند،هر نوع همکاری با دولت موقت را ممنوع کرده بودند.بعد از پیروزی انقلاب،منشویک ها در جنگ داخلی روسیه،گروهی به روس های سفید و گروهی هم به سرخ ها پیوستند و سرانجام در سال 1921 حزب و تفکر منشویک ها در شوروی غیر قانونی اعلام شد.پاره ای از رهبران روسیه مهاجرت کردند و بعضی ها هم به بلشویک ها پیوستند.

در ابتدای کار هنگامیکه حکومت تزارها سقوط کرد رهبران بلشویک ها در روسیه(کامنوف،استالین و مورانوف)از تبعید سیبری به پتروگراد برگشتند به این فکر افتادند که تاحاد و آشتی بلشویک ها و منشوریک ها را در سطح ملی عملی سازند،ولی زمانی که سوم آوریل 1917 لنین و معاون اوگریگوری زینوویف از محل تبعید خود سوئیس به روسیه بازگشتند و کنترل حزب را بدست گرفتند خواستار انقلاب فوری شدند و این وحدت مجدد غیرممکن شد.

بلشویک ها(به روسی  ب معنای اکثریت)،هسته ای از حزب کارگر سوسیال دموکرات مارکسیستی روسیه بودند که دومین کنگره حزب در 1903 به رهبری لنین از هسته منشویک ها(اقلیت)جدا شده و نهایتاً حزب کمونیست شوروی را تشکیل دادند.
Visitors
موردی جهت نمایش یافت نشد.

نظر شما
توجه: نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده نمایش داده خواهد شد.
نام:
ایمیل:
نظر: